2b Arazileri İçin Başvurular Milli Emlak Müdürlüğü'ne Yapılacak ...

Kamuoyunda 2B olarak bilinen orman vasfını yitirmiş arazilerin, hak sahiplerine rayiç değerinin yüzde 70'i üzerinden doğrudan satışı için başvuruların Milli Emlak Müdürlüğü'ne yapılacağı bildirildi.Kamuoyunda 2B olarak bilinen orman vasfını yitirmiş arazilerin, hak sahiplerine rayiç değerinin yüzde 70'i üzerinden doğrudan satışı için başvuruların Milli Emlak Müdürlüğü'ne yapılacağı bildirildi. İlçelerde ise vatandaşlar başvurularını mal müdürlüklerine yapabilecek.

Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun 26 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.2B alanlarında bulunan taşınmazlar hakkında bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen güncelleme listelerine veya kadastro tutanaklarına ya da kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre oluşturulan tapu kütüklerinin beyanlar hanesi başvurularda dikkate alınacak. Buna göre, bu taşınmazların 31 Aralık 2011 tarihinden önce kullanıcısı veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişiler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde başvurmaları gerekiyor. Bu taşınmazların kanun gereği kendilerine doğrudan satılması yönündeki talep de bulunabilecek.Kayseri Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre de başvurular ilçelerde Mal Müdürlüklerine, merkezde ise Milli Emlak Müdürlüğü'ne yapılması gerekiyor. Ayrıca satış bedelini itiraz ve dava konusu etmemesi ile hukuki bir engelin olmadığının idarece belirlenmesi halinde hak sahibi statüsü kazanacaklar. Taşınmazların satış bedelleri, idarece belirlenmiş olan rayiç değerin yüzde 70'i üzerinden hesaplanacak. Satış bedeli peşin veya taksitle ödeme imkanı sunuluyor. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde yüzde 20, en az yarısının ödenmesi halinde yüzde 10 oranında indirim uygulanacak.Başvuru sahipleri satış bedellerine mahsup edilmek üzere belediye ve mücavir alan sınırları içinde olan yerler için 2 bin lira, dışında olan yerler için bin lira başvuru bedeli ödeyecek. Bedel Ziraat Bankası'nın tüm şubelerinden, satış bedellerinin ayrıca aynı bankanın internet şubesinden '2/B ve Tarım Arazileri Tahsilat' hesabına yatırma imkanı sunuldu.